Dorada

Dorada zapošljava tri profesionalna knjigovesca. Njihovu stručnost dopunjuje naš mašinski park: savijačica, sakupljačica, plastificirka, kaširka, binder i heftalica velikog formata. Pored navedenog mašinskog parka pomažu i pomoćni uređaji.

U mogućnosti smo da radimo: numeraciju, štancovanje do B2 formata (fascikle, kutije), lepljenje i šivenje knjiga.

Poslovni partneri mogu da računaju na brze i kvalitetne poslove.

DoradaDoradaDoradaDoradaDoradaDoradaDoradaDoradaDoradaDoradaDoradaDorada