Dorada

Dorada zapošljava četiri profesionalna knjigovesca. Njihovu stručnost dopunjuje naš mašinski park: savijačica, sakupljačica, plastificirka, šivačica, lepilica forzeca, rezači i nož (115 cm), binder i heftalica velikog formata. Pored navedenog mašinskog parka pomažu i pomoćni uređaji.

U mogućnosti smo da radimo numeraciju, štancovanje do B2 formata (fascikle, kutije), lepljenje i šivenje knjiga.

 

Naši poslovni partneri mogu da računaju na brze i kvalitetne poslove.

Dorada
Dorada