Ofset

Osnovna tehnologija nam je ofsetna tabačna štampa.

    Raspolažemo sa 4 ofsetne mašine:
  • Četvorobojna B2
  • Dvobojna B2
  • Četvorobojna A3
  • Jednobojna B3

Tehnološke mogućnosti dozvoljavaju štampu na papiru od 60 do 400 grama.

Ofset suboticaOfset suboticaOfset suboticaOfset suboticaOfset suboticaOfset suboticaOfset suboticaOfset suboticaOfset suboticaOfset suboticaOfset subotica