Važno

 1. PDF file je veoma podesan za štampanje, pa je poželjno da koristite ovaj format pri dostavi file-ova, naročito ako radite kataloge, brošure.
 2. CTP I FILMOVANJE
  Isključivo PDF ili PS file!
 3. Prilikom izrade grafičke pripreme koristiti grafičke programe kao što su: Adobe Illustrator, Indesign, Photoshop, Corel Draw a NIKAKO programe Word, Power Point, Excell itd.
  3.1 fontovi u dokumentima
  a) najjednostavnija i najsigurnija - ukoliko radite sa vektorskim aplikacijama pretvorite sve fontove u krive pa tek onda krenite u izradu pdf-a
  b) ukoliko iz nekog razloga niste u mogućnosti učiniti kao što je opisano pod a) pri izradi pdf file-a, u Acrobat Distiller-u obavezno uključite apsolutno sve fontove ("embed all fonts").
 4. BOJE
  Štamparska tehnologija zahteva CMYK profile boja, izbegavajte RGB profil jer ono što vidite na ekranu nije uvek istovetno onom što se odštampa.
  Dostavljeni dokumenti moraju biti u CMYK-u (za bitmape) tj. boje korištene unutar njih moraju biti procesne tj. CMYK (za vektorske programe). Ako unutar vašeg dokumenta koristite boje koje nisu CMYK nego RGB ili Pantone one će biti konvertovane u CMYK prilikom čega su mogući manji ili veći odmaci u vernosti reprodukcije boja i za to ne preuzimamo odgovornost. Ukoliko koristite spot (pantone, hks i dr.) boje, molim obavezno napomenuti.
 5. REZOLUCIJA
  Ukoliko pipremu dostavljate u Photoshop-u potrebno je raditi u minimalno 300dpi rezoluciji. Kad otvarate novi dokumenat u Phostoshop-u obavezno kod profila boja izaberite CMYK ! Nikako naknadno konvertovati iz RGB-a u CMYK.
  5.1 gradijenti - Ferlauf - prelazi
  Ukoliko želite dobiti najkvalitetniji ferlauf (prelaz, gradijent) najbolje je napraviti ga u Photoshop-u jer vektorski generisani gradijenti imaju problema prilikom RIP-ovanja i često dolazi do pojave "stepenica" u rasponu gradijenta (kako bi bili potpuno sigurni da smo izbegli mogućnost stepenica dobro je napraviti "Add noise" filter (max. 2-3) na gradijentu).
 6. DIMENZIJE
  Prilikom izrade grafičke pripreme potrebno je voditi računa o dimenzijama i formatima papira.
  Kada definišemo željenu dimenziju potrebno je dodati prepust po 3mm sa sve četiri strane. Takođe treba voditi računa da važne tekstualne i grafičke elemente uvučete bar po 3mm (poželjno 5mm) od ivice sečenja papira. Ukoliko nemate pozadinsku boju ili objekte koji idu do same ivice papira, tada ne treba dodavati po 3mm za prepust.
 7. KAKO SNIMITI FILE?
  Univerzalno pravilo kod svih navedenih grafičkih programa je da crni tekst bude obavezno 100% crne boje (a ne npr. 97%K ili 79%K ...).
  Ukoliko radite u Photoshopu treba dostaviti file u PSD/TIFF ekstenziji. Kod crnog tekstualnog dela i ako vam je tekst 100% crne boje (Photoshop) uključite opciju "Multiply" na layeru na kojem se nalazi tekstualni deo. Ukoliko radite u Corelu dostavite u izvornom CDR formatu sa tekstualnim delovima pretvorenim u krive (CTRL+Q).
  Ukoliko radite u Illustratoru treba dostaviti file u AI/EPS/PDF ekstenziji. Takođe sve tekstualne delove u kojima je korišćen neki font potrebno je pretvoriti u krive (CTRL+SHIFT+O).
 8. KAKO TRAŽITI PONUDU?
  - trebate znati dimenziju gotovog proizvoda
  - vrsta i kvalitet papira (ako niste upućeni možete izabrati iz našeg kataloga)
  - boja štampe: jednobojna, dvobojna, trobojna i četvorobojna (pun kolor) -- jednostrana – obostrana
  - povez : klamerisano, šiveno, lepljeno
  - korica : tvrda, meka – evenualno oplemenljivanje - mat ili sjajna plastifikacija
  - tiraž: broj naručenih primeraka
  - dorade: štanc, big, perforacija, numeraicja, blindruk, ric , plastifikacija
  - naznačiti da li imate gotovu grafičku pripremu

GrafoproduktGrafoproduktGrafoproduktGrafoproduktGrafoproduktGrafoproduktGrafoproduktGrafoprodukt