O nama

Izdavačka kuća i štamparija GRAFOPRODUKT je osnovana 1992. godine.

Pored izdavačke delatnosti bavimo se i štampom knjiga, časopisa, kataloga, brošura, letaka kao i izradom lake kartonske ambalaže i etiketa.

Osnovna tehnologija je ofsetna tabačna štampa. Pored toga raspolažemo sa digitalnom štampom i štampom velikog formata. U mogućnosti smo da pružamo usluge štancanja, spiralisanja, osvetljenja ploča (CTP), plastificiranja, dizajna, preloma.

Zbog ograničenog prostora nemoguće je prezentirati ceo spektar prizvodnog programa. Slobodno tražite detaljne informacije ili ponudu preko našeg sajta, imejla ili telefona.